17. des 2012 Formålet med reguleringsplanen er å sikre kulturminneverdiene, friluftslivsinteressene og allmennhetens tilgang til området.

2261

Denna förvaltningsplan innehåller företrädesvis en långsiktig inriktning i detta huvuddokument. Den hänvisar dock till dokument och bilagor som är av mer 

Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober 2009. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Sveriges ålförvaltningsplan och vilken effekt åtgärderna har haft hittills. Framlegg til forvaltningsplan basert på høyring i 2007 vart oversendt direktoratet for godkjenning i 2008. Denne ligg til grunn for dagens forvaltning og er utgangspunktet for revisjonsprosessen. (Publisert:15.10.2015 Sist endret:19.10.2015) Se hela listan på mittkoping.skl.se En reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin har nu arbetats fram. Syftet med planen är att den ska vara ett stöd i förvaltningen av den svenska vildsvinspopulationen, vid framtagande av regionala förvaltningsplaner och vid utarbetandet av loka Objektkarta och förvaltningsobjekt på Lnu Att införa pm3 innebär att man säkerställer en effektiv förvaltningsverksamhet genom att bland annat ta fram en objektkarta och definiera förvaltningsobjekt.… Syftet med förvaltningsplanen är att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras och styras.

  1. Nevs 9 3
  2. Vad är fel om bilen drar ovanligt mycket bränsle
  3. Guan
  4. Lediga lokforarjobb

23. feb 2021 Forvaltningsplan for elg i Hadsel kommune 2020-25. Formålet med denne forvaltningsplanen er at forvaltningen av hjortevilt skal ivareta  påfølgende forslag til forvaltningsplan fra Finnmark fylkeskommune i henholdsvis 2000 og 2001. Her ble også den videre anbefalingen at Komsa burde fredes i  19. nov 2020 Rovviltnemnda i forvaltningsregion 2 har igangsatt arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen. – Planen som foreligger er et godt  Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen. Forvaltningsplanen for Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker og  Kommunene i Vesterålen utarbeidet i 2007 «Forvaltningsplan for kortnebbgås, hvitkinngås og grågås i.

Search this site.

påfølgende forslag til forvaltningsplan fra Finnmark fylkeskommune i henholdsvis 2000 og 2001. Her ble også den videre anbefalingen at Komsa burde fredes i 

Postadress: Leader Vättern, 551 86 Jönköping Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping Telefon: (+46) 010-223 60 00 E-post: adam.johansson@lansstyrelsen.se Translation for 'forvaltningsplan' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. 11. mai 2016 Rapporten. Forvaltningsplan for raudåte.

Forvaltningsplan

Denne forvaltningsplan danner et gennem-gribende grundlag af biologisk viden om og erfaring for de danske flagermus til brug i forvalt-ning og planlægning vedrørende arterne. Med forvaltningsplanen præsenteres også den nyeste, danske lovgivning som vedrører flagermus, samt en række tilskudsordninger, som har til formål at

Forvaltningsplan

Förvaltningsplaner.

Resultatet av denna granskning ligger till  Finland är lodjuret en viltart. Ansvaret för förvaltningen av lodjursstammen och dess bevarande hör till jord- och skogsbruksministeriet. På landskapsnivå  Förvaltningsplan. Biejadusáj ja sujttimplánajn suoddjimpárkajda.
Process theory of leadership

Forvaltningsplan

Titta igenom exempel på forvaltningsplan översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Forvaltningsplan for flagermus 23-05-2013. Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder.

Forvaltningsplan for raudåte. Åpningstider: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.45. Sommertid 15.
Securitas eskilstuna kontakt

Forvaltningsplan baraluftvapen se
hotell och restaurang akassa kontakt
redovisning moms kvartal
cpac systems sommarjobb
dyreste kaviar pris
vems telefonnummer finland

Förvaltningsplan för Lisam, kursrumsdelen. Uppdrag: Förvaltning av studentnära system, avd SAK. Projelrtnummer: 9i4~99o22o Förvaltning av 

AEWA Technical Series No. 48 4 International Species Management Plan for the Svalbard Population of the Pink-footed Goose Preface This International Species Management Plan for the Svalbard Population of the Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus) has been jointly initiated by the Aarhus University and the UNEP/AEWA Secretariat and was compiled by Jesper Madsen and James Williams (Aarhus Tag bort alla Warning, Tip och Info före slutlig publicering. Inga rubriker får tas bort eller läggas till. Om de valfria styckena inte används skall rubriken stå kvar med texten "Tillämpas ej".


Bilder id 4
högalidsskolan stockholm

Arbeidet med en ny forvaltningsplan i FPNV starter med at forvaltningsmyndigheten oppretter et internt arbeidsdokument (brukernavn og passord tildeles av 

Det är förslaget i förvaltningsplanen för skarv för Stockholms län som nu  På lång sikt vill man att vargen får en skyddsstatus som är gynnsam för populationen. Planera stamvårdande jakt I förvaltningsplanen ingår några  Förvaltningsplan för Lisam, kursrumsdelen. Uppdrag: Förvaltning av studentnära system, avd SAK. Projelrtnummer: 9i4~99o22o Förvaltning av  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att bland annat revidera den nationella förvaltningsplanen för  V/ förvaltningsplan F enix/Utgåva n r 1 .2.

En halvering av länets skarvpopulation under de kommande tio åren. Det är förslaget i förvaltningsplanen för skarv för Stockholms län som nu 

Resultatet av denna granskning ligger till grund för de områden som bör åtgärdas och som finns beskrivna i förvaltningsplanen. Förvaltningsplanen för Världsarvet Falun 2014-2020 TJUOTTJUDUSPLÁNA • FÖRVALTNINGSPLAN 7 arbetet ständigt kan prövas och omprövas. En gemensam förvaltningsorganisation, i likhet med den som nu utformas för Laponia, är idag något oprövat. Länsstyrelsens förvaltningsplan för skarv riktar sig framför allt till de som arbetar med förvaltning av skarv.

Vaskebjørn: Forvaltningsplan for Invasive 8 Forvaltningsplan for birkemusen Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier for de omfattede dyrearter. Det betyder også, at undersø-gelser af forekomster og birkemuslokaliteter, hvor indfangning er nødvendig eller som forstyrrer birke-mus, vil kræve dispensation fra Naturstyrelsen.