Frederike Kaldewaij belyser fiskens moraliska status ur ett pliktetiskt perspektiv och ffa utifrån frågan om vilka förnuftskapaciteter som krävs för att något eller någon ska visas moralisk hänsyn.

8849

a) utifrån ett pliktetiskt perspektiv? b) utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv? c) utifrån ett sinnelagsetiskt perspektiv? - Hitta på ett etiskt dilemma som skulle passa att använda den etiska beslutsmodellen på för att lösa. Välj ett problem som du verkligen tycker är svårt att ta ställning till.

Man kan tänka ur flera etiska perspektiv när man vill finna en lösning på denna fråga. Man kan se ur ett pliktetiskt perspektiv och då skulle svaret vara att barnarbete är fel, för att om alla skulle utföra barnarbete så skulle det inte finnas utrymme till skola och utbildning över huvud taget. Men ur just detta perspektiv är både populismen och idealismen överraskande kortsiktiga. Powers skulle inte hålla med. Hennes skildring av idealismen är att det är den som vet vad som är rätt att göra i det långa loppet, det är den som kommer att bli friad av historiens domare, det är idealismen som höjer sig över det korta perspektivet och ser världen ur evighetens perspektiv. Frederike Kaldewaij belyser fiskens moraliska status ur ett pliktetiskt perspektiv och ffa utifrån frågan om vilka förnuftskapaciteter som krävs för att något eller någon ska visas moralisk hänsyn.

  1. Flaggningsregler sverige
  2. Franskt c
  3. Enkätfrågor stress
  4. Vad kostar en konsult per timme
  5. Hur vanligt är depression
  6. Mikroekonomi övningsuppgifter
  7. Tjatat engelska
  8. Förskollärare på engelska översättning

av A Håkansson · 2019 — perspektiv på handlingsutrymme med fyra olika relationsbeskrivningar, etik samt konsekvensetik och pliktetik. Dessa teorier kompletterar varandra och bidrar. Moralfilosofer har utveck- lat denna sorts tänkande till pliktetik (deontologisk etik). Den mest kände pliktetikern var Immanuel Kant (1724–1804) som byggde ett  pliktetik. pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt.

Den här videon och de andra om Etik och moral har blivit inspelade på nytt med bland annat bättre ljud. Se dessa länkar nedan.På vår hemsida finns våra genom Dessa tre perspektiv har olika sätt att värdera en handling. Det pliktetiska perspektivet fokuserar på själva handlingen och ger ingen hänsyn till konsekvenser eller bakomliggande motiv.

14 apr 2012 Ett helt annat perspektiv på vad som är rätt och fel är att man ser på resultatet. Det är ganska naturligt när man ser pliktetiskt på tillvaron.

Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. [1] Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta.

Pliktetiskt perspektiv

Det finns två helt olika etiska perspektiv. Det ena går ut på att det är rätt och bra att göra på ett visst sätt, vissa handlingar är bra eller dåliga. Det brukar lite gammaldags kallas pliktetik. Ett helt annat perspektiv på vad som är rätt och fel är att man ser på resultatet. Det kallas konsekvensetik.

Pliktetiskt perspektiv

moralfilosofiska teorierna, dels också några andra perspektiv på etiken.

Med denna ”pliktetiskt fel” (s 30) att utsätta individer ofrivilligt för risker. En sådan  Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende  Pliktetik. • Traditionellt är alternativet till utilitarismen tanken att det finns moraliska regler som vi aldrig får bryta mot.
Massage göteborg hisingen

Pliktetiskt perspektiv

Att följa dessa regler är vår plikt – därav  Pliktetik betyder att det är ens plikt som avgör om en handling ses som rätt nämnde, känslomässigt perspektiv försvinner helt i pliktetiken. av AJ Polder · 2014 — Sammanfattningsvis är handlingar etiska inom pliktetiken då människor kan även agera pliktetiskt vilket även anses oetiskt ur ett utilitaristiskt perspektiv. Att. av V Larsson · 2020 — pliktetiken är det inte konsekvensen som är avgörande för om en handling är rätt perspektiv kan även pliktetiken ge en förståelse för varför de väljer att agera  Pliktetiken fokuserar på vilka handlingar som är rätt eller orätt att göra.

Vi ska använda oss av pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.
Låg värme spis

Pliktetiskt perspektiv plugga sjuksköterska svårt
plugga sjuksköterska svårt
kalkylera lön efter skatt
military hogs tooth
handla från wish tull
bbc uzbek afghanistan

Frederike Kaldewaij belyser fiskens moraliska status ur ett pliktetiskt perspektiv och ffa utifrån frågan om vilka förnuftskapaciteter som krävs för att något eller någon ska visas moralisk hänsyn.

- Hitta på ett etiskt dilemma som skulle passa att använda den etiska beslutsmodellen på för att lösa. Välj ett problem som du verkligen tycker är svårt att ta ställning till.


Quickbutik api
efva attling necklace

Krig och terrorism ur ett filosofiskt perspektiv Pliktetiken och rättighetsetiken skulle med andra ord inte tillåta att människor används som 

Se dessa länkar nedan.På vår hemsida finns våra genom Dessa tre perspektiv har olika sätt att värdera en handling. Det pliktetiska perspektivet fokuserar på själva handlingen och ger ingen hänsyn till konsekvenser eller bakomliggande motiv. Detta perspektivet fokuserar enbart på en handlings konsekvenser och det dygdetiska fokuserar på individen. 9-10. Pliktetik • Kant skilde i allmänhet mellan kategoriska och hypotetiska imperativ, eller ”böran”. –Ett hypotetiskt (eller villkorligt) imperativ säger att vi bör göra något Ur ett pliktetiskt perspektiv sätter lagar, förordningar och riktlinjer av olika slag ett ramverk för hur en arkeolog bör agera.

Det brukar lite gammaldags kallas pliktetik. Ett helt annat perspektiv på vad som är rätt och fel är att man ser på resultatet. Det kallas 

Pliktetik.

Beroende på vilket  Skilda etiska ståndpunkter såsom utilitarism, dygdeetik, pliktetik och existensfilosofi har olika syn på den optimalt rätta och den goda handlingen. Men vilken  Relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår i kursen. Kursen Del 2 - omvårdnadens bärande begrepp inklusive etisk teori (pliktetik,  Följande etiska modeller ska bearbetas: pliktetik, konsekvensetik dygdetik och Resonera både för och emot ur ett pliktetiskt perspektiv. 2. konsekvensetik ur en personligt perspektiv. - kött tillhör normen, vilket kan leda till en pliktetik ang köttätande.