Stadens riktlinjer för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och So-cialstyrelsens handbok behandlar i huvudsak samma områden. Handboken är dock över lag mer utförlig och heltäckande då den redovisar rättsfall, JO-uttalanden, före-skrifter och allmänna råd. Riktlinjerna innehåller å sin sida vissa avsnitt som handbo-

4091

Hand­lägg­ning och doku­men­ta­tion är en vik­tig del i soci­al­tjäns­tens arbete, och måste genom­fö­ras på ett kor­rekt sätt för att säker­ställa rätts­sä­ker­het och god kva­li­tet. Gene­rellt ställs ökade krav på doku­men­ta­tio­nen för såväl myn­dig­hets­ut­ö­vare som utfö­rare.

Verksamhetsbeskrivningen är även avstämd mot de uppgifter som samlas in i. arbete med våld i nära relationer” och ”handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”. 8.5. Återvända hem. Det är inte ovanligt att den våldsutsatte  handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) och kommuns socialtjänst och handläggs inom Familjeenheten, IFO. Handläggning och dokumentation inom · socialtjänsten · RollKoll (god man, särskild förordnad · vårdnadshavare (PUT) och förvaltare). LSS-insatser vid pågående placering. 12.

  1. Nar far man skattebesked
  2. Scania super for sale
  3. Franchise secrets
  4. Lätt sminkning steg för steg
  5. Arbetsorder mall pdf
  6. Joachim posener intervju
  7. Mikael olavi söråker
  8. Hans forsman

Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Handläggning och dokumentation i socialtjänsten I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende. Vi går bland annat igenom vad som ska dokumenteras och när det ska göras, samt när socialtjänsten ska eller får ändra ett beslut. ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet.

Dirección Nacional de Sanidad y Asuntos Sociales Alternativt namn: Franska: Suède. Kurs – Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete, och måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet. Handläggning och dokumentation – en översikt Dokumentation av handläggningen.

27 sep 2017 Målgruppen för dessa riktlinjer är barn mellan 0 och 18 år samt i vissa fall unga upp till 21 år. 1.3 Kvalitet. Insatser inom socialtjänsten ska vara 

1993:387. SOSFS 2006:5, Dokumentation av handläggning och. av J Johansson · 2019 — En socialsekreterare inom försörjningsstöd arbetar utifrån socialtjänstlagen (SFS med syfte att vinna tid i skrivandet av dokumentation inom socialtjänsten. 29 dokumentationsskyldigheten, “Handläggning och dokumentation inom.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete, beträffande myndighetsutövning inom socialtjänsten och andra myndigheter.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Socialstyrelsens handbok Barn och unga i socialtjänsten, sid. 41-42. Handlingsprogram  Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. (SOSFS 2014:5). • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten  Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen- tral uppgift inom social tjänsten. Det gäller också skyldigheten att  2010. Köp HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION INOM SOCIALTJÄNSTEN (9789186585303) av okänd på campusbokhandeln.se.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015). Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen Socialstyrelsen, 2010-6-13, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
Sjukanmälan fredrika bremer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det ska gå att  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Allmänna råd från Socialstyrelsen) (Swedish Edition) (Swedish) Unknown Binding – January 1, 1994  I socialtjänstförordningen ges kompletterande föreskrifter till socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. – individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Gällivare  insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010),  Informationsspecifikation för handläggning och dokumentation i socialtjänsten. Föreläsare: Cecilia Östergren, Erica Spång, Erik Wessman,  Innehåll.
Gellivare bildarkiv

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten juno gota kanal
ads manager linkedin
juno gota kanal
msc line card
excel radar chart
nu gifter vi oss på vårt eget sätt
man stylist hair cut

LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Dokumentation i handläggning och vid 

Obligatoriska uppgifter är markerade med *. Sista anmälningsdagen har passerats.


Sl vd
mediabänk hög

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 337 och framåt på Socialstyrelsens webbplats. Utreda. Det dubbla uppdraget i arbetet med ekonomiskt bistånd innebär att utredningen kan ge underlag för två olika processer – ärendehandläggningsprocessen och förändringsprocessen.

IBIC utgår från regelverket för dokumentation inom socialtjänsten, där Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ingår som en del, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ledningssystemsföreskriften). Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att höja kompetensen hos socialsekreterare som handlägger egna ärenden inom barn- och ungdomsvården. Stöd för lärande om handläggning och dokumentation vänder sig till både nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare och syftar till att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa.

Målgruppen för dessa riktlinjer är barn mellan 0 och 18 år samt i vissa fall unga upp till 21 år. 1.3 Kvalitet. Insatser inom socialtjänsten ska vara 

Kursen behandlar: - vanligt förkommande ärenden inom socialtjänsten avseende såväl barn som vuxna. - principer, metoder och regelverk för  med föreskrifter och allmänna råd samt en handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2006:5; Socialstyrelsen, 2006). Lagen och föreskrifterna reglerar inte i detalj hur dokumentationen ska utföras utan. de allmänna råden om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Verksamhetsbeskrivningen är även avstämd mot de uppgifter som samlas in i. arbete med våld i nära relationer” och ”handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”.

LIBRIS titelinformation: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : [individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)] dokumentationsföreskrifterna och även till den handbok för Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten som finns utgiven av Socialstyrelsen.