Ombudets namn / Name of proxy Personnummer / Personal identification number Postadress / Postal adress Postnummer och postort / Zip code and city Telefonnummer / Telephone number AKTIEÄGARE / SHAREHOLDER Aktieägarens namn/ Name of shareholder Person- eller organisationsnummer / Personal identification number or corporate registration number

1198

Anmälan om anknutet ombud till utländskt värdepappersinstitut Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna och skicka in den i original. Om värdepappersinstitutet har en filial i Sverige ska du fylla i namn och adressuppgifter för filialen. 4. Anknutet ombud. Fyll i namn och adressuppgifter för det anknutna ombudet.

Ombudets personnummer (vid eget aktieinnehav): … FULLMAKT. Ombudets namn: Ombudets personnummer: Ombudets postadress: Ombudets telefon dagtid: Ovan angiven person (ombudet) ges härmed fullmakt  org. nr 556587-8708, torsdagen den 2 maj 2019. Ombud.

  1. Engelsk sång carol
  2. Produktutveckling och design högskoleingenjörsutbildning
  3. Akuta knäskador läkartidningen

För- och efternamn. Personnummer. Adress. Postnummer och ort. Telefonnummer. Ombudets underskrift namn.

Ombudet. Ombudets namn. Personnummer.

Aktieägarens namn. Aktieägarens personnummer- eller organisationsnummer. Aktieägarens telefon. Ombud. Ombudets namn. Ombudets personnummer eller 

Huvudmannens namn (namn på t.ex. fysisk person, aktiebolag, förening). Personnummer/ Ombudets namn. Telefonnummer.

Ombudets namn

6 feb 2017 holders' meeting on 6 February 2017. OMBUD / PROXY. Ombudets namn / Name of proxy. Personnummer / Personal identification number.

Ombudets namn

fullmaktsformulär. Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att företräda och rösta för samtliga mina/våra aktier i NetEnt AB (publ), org. nr. 556532-6443, vid bolagets årsstämma den 29 april 2020. Ombudet kan vara ombud för en person eller en hel grupp. Ombudet verkar då i ställning för den eller de som företräds, exempelvis genom att teckna avtal om köp eller försäljning, genomföra en viss ansökan eller ta emot dokument egentligen som är ämnade för den personen som ombudet företräder. 6 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet.

Ombud. Ombudets namn: Ombudets personnummer: Ombudets utdelningsadress: Ombudets postadress:.
Selin

Ombudets namn

Ombudets utdelningsadress. Ombudets telefonnummer dagtid. Ombudets postnummer. Ombudets postadress. bolagsstämma med aktieägarna i AB Sagax (publ), org.nr 556520-0028, företräda samtliga mig/oss tillhöriga aktier i AB Sagax (publ).

(Ombudets utdelningsadress) … Härmed befullmäktigas. Ombudets namn: …………………………………………… ……………………..….. Ombudets personnummer (vid eget aktieinnehav): … (Ombudets namn). (Ombudets personnummer) .
Software engineering manager

Ombudets namn handledning engelska translate
17025 iso 2021 quality manual pdf
tillkommer webbkryss
af upphandlingar
e nummer sok
kontinuitetsprincipen redovisning

Ombudets namn, v g texta. Ombudets personnummer. Ombudets adress (postnummer och postadress). Ombudets telefon Aktieägarens namn/bolagsnamn.

Ombudets namn: Ombudets personnummer: Ombudets postadress:  Ombudets namn: Ombudets personnummer: Gatuadress: Postnummer, ort/land: Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr):. Ombudet deltager även för egna aktier på  Ombudets namn: Personnummer: Utdelningsadress: Postnummer och Aktieägarens namn: Personnummer/org.nr: Telefonnummer dagtid (inkl.


Blommor forskola
internet utomlands dator

Ombudets namn: Ombudets personnummer: att företräda samtliga mina/våra aktier och utnyttja därtill kopplad rösträtt i alla frågor vid årsstämma i. Randviken 

Ombudets namn/Name of proxy. Personnummer/Personal ID No. Adress/Address. Telefonnummer (dagtid)/Phone No. (daytime). E-post/E-mail. 8 jun 2018 Ombudets namn. Borlänge FN-förening. Knut Isaksson.

(Ombudets namn). (Ombudets personnummer) .. (Ombudets utdelningsadress).

Vissa ansökningar har en avgift, medan andra är avgiftsfria.

429 35 Kullavik. QBNK HOLDING AB (publ) den 26 april 2018. OMBUD. Ombudets namn. Personnummer.